Polhkov tek

Vzporedno s tekom na Lovrenc pa bo potekal Polhkov tek namenjen otrokom, starimi od 4 do 11 let. Začetek teka bo postavljen ob vhodu v Polhkov doživljajski park, po katerem bo tudi potekala trasa, mimo vodnega zajetja, nazaj do Čebelarskega doma. Vsi sodelujoči prejmejo nagrade.

Polhkov tek za otroke je brezplačen.

Starši, ki tečete na Lovrenc!

Pomembno je, da ob prijavi posameznika na tek na Lovrenc označite, ali ste na Polhkov tek prijavili svojega otroka z namenom, da vam bomo lahko dodelili štart ob primernem času, da boste lahko po zaključku svojega teka lahko vzpodbujali svoje najmlajše, medtem, ko tečejo na polhkovem teku. Mladim tekačem želimo omogočiti čim večjo vzpodbudo občinstva in ostalih tekačev.